Czechia (Czech Republic)

Región: Europa y América del Norte
Estatus de la convención: Ratified
Fecha de ratificación: 12/8/2010
Point of Contact

Point of contacts

Ministry of Culture
Ms.
KALINOVA
Mariana
Maltézské náměstí 1 118 11 Prague 1 Czech Republic
Business phone number: 
420 257 085 218
Fax: 
420 257 085 209
mariana.kalinova@mkcr.cz

Recursos